Ling Gui Zhu Gan Wan-Wabbo Company

Ling Gui Zhu Gan Wan

Product SKU: 20199

Regular price $23.00 Sale

PRACTITIONER LICENSE REQUIRED FOR PURCHASE

Ling Gui Zhu Gan Wan

Warm Yang & Resolve Phlegm

LICENCIA DE PRÁCTICA REQUERIDA PARA LA COMPRA

Ling Gui Zhu Gan Wan

Cálido Yang y resolver la flema