Search :

Menu
TOLL FREE
800-852-4609

Products

Home > Products > Herbal Products > SINGLE HERB GRANULES
Sort By:
Page of 4
Qu Mai-Dianthus Herb
Qu Mai-Dianthus Herb
PRACTITIONER LICENSE REQUIRED FOR PURCHASE

Price: $4.10
Qty Add
Ai Ye Tan-Mugwort Leaf(Carbon)
Ai Ye Tan-Mugwort Leaf(Carbon)
PRACTITIONER LICENSE REQUIRED FOR PURCHASE

Price: $4.31
Qty Add
Bian Xu-Knotgrass Herb
Bian Xu-Knotgrass Herb
PRACTITIONER LICENSE REQUIRED FOR PURCHASE

Price: $4.50
Qty Add
Ce Bai Ye (Carbon)-Arborvitae Leaf
Ce Bai Ye (Carbon)-Arborvitae Leaf
PRACTITIONER LICENSE REQUIRED FOR PURCHASE

Price: $4.50
Qty Add
Chun Pi (Fu Chao)/Chun Gen Pi)-Ailanthus Bark (processed)
Chun Pi (Fu Chao)/Chun Gen Pi)-Ailanthus Bark (processed)
PRACTITIONER LICENSE REQUIRED FOR PURCHASE

Price: $4.50
Qty Add
Xi Xian Cao-Siegesbeckia Herb
Xi Xian Cao-Siegesbeckia Herb
PRACTITIONER LICENSE REQUIRED FOR PURCHASE

Price: $4.50
Qty Add
Hai Tong Pi-Erythrina Bark
Hai Tong Pi-Erythrina Bark
PRACTITIONER LICENSE REQUIRED FOR PURCHASE

Price: $4.62
Qty Add
Ju He-Tangerine Seed
Ju He-Tangerine Seed
PRACTITIONER LICENSE REQUIRED FOR PURCHASE

Price: $4.62
Qty Add
Chong Wei Zi-Motherwort Fruit
Chong Wei Zi-Motherwort Fruit
PRACTITIONER LICENSE REQUIRED FOR PURCHASE

Price: $4.68
Qty Add
Fu Xiao Mai-Light Wheat
Fu Xiao Mai-Light Wheat
PRACTITIONER LICENSE REQUIRED FOR PURCHASE

Price: $4.68
Qty Add
Shi Liu Pi-Pomegranate Rind
Shi Liu Pi-Pomegranate Rind
PRACTITIONER LICENSE REQUIRED FOR PURCHASE

Price: $4.69
Qty Add
Guan Zhong-Male Fern Rhizome
Guan Zhong-Male Fern Rhizome
PRACTITIONER LICENSE REQUIRED FOR PURCHASE

Price: $4.73
Qty Add
Xiao Ji-Field Thistle Herb
Xiao Ji-Field Thistle Herb
PRACTITIONER LICENSE REQUIRED FOR PURCHASE

Price: $4.73
Qty Add
Yu Mi Xu-Corn Silk
Yu Mi Xu-Corn Silk
PRACTITIONER LICENSE REQUIRED FOR PURCHASE

Price: $4.80
Qty Add
Hei Chou/Qian Niu Zi-Morning Glory Seed (Black)
Hei Chou/Qian Niu Zi-Morning Glory Seed (Black)
PRACTITIONER LICENSE REQUIRED FOR PURCHASE

Price: $4.94
Qty Add
Da Zao-Jujube Fruit
Da Zao-Jujube Fruit
PRACTITIONER LICENSE REQUIRED FOR PURCHASE

Price: $4.95
Qty Add
Li Zhi He-Litchee Pit
Li Zhi He-Litchee Pit
PRACTITIONER LICENSE REQUIRED FOR PURCHASE

Price: $4.95
Qty Add
Suo Yang-Cynomorium Herb
Suo Yang-Cynomorium Herb
PRACTITIONER LICENSE REQUIRED FOR PURCHASE

Price: $4.98
Qty Add
Tou Gu Cao-Tuberculate Spernanskia Herb
Tou Gu Cao-Tuberculate Spernanskia Herb
PRACTITIONER LICENSE REQUIRED FOR PURCHASE

Price: $5.20
Qty Add
Bai Bu (Mi Zhi)-Stemona Root (processed)
Bai Bu (Mi Zhi)-Stemona Root (processed)
PRACTITIONER LICENSE REQUIRED FOR PURCHASE

Price: $5.50
Qty Add
Gao Liang Jiang-Lesser Galangal Rhizome
Gao Liang Jiang-Lesser Galangal Rhizome
PRACTITIONER LICENSE REQUIRED FOR PURCHASE

Price: $5.50
Qty Add
Mu Gua-Chaenomeles Fruit
Mu Gua-Chaenomeles Fruit
PRACTITIONER LICENSE REQUIRED FOR PURCHASE

Price: $5.50
Qty Add
Zi Ren Tong (duan)-Pyrite (processed)
Zi Ren Tong (duan)-Pyrite (processed)
PRACTITIONER LICENSE REQUIRED FOR PURCHASE

Price: $5.50
Qty Add
Gong Lao Ye-Chinese Holly Leaf
Gong Lao Ye-Chinese Holly Leaf
PRACTITIONER LICENSE REQUIRED FOR PURCHASE

Price: $5.51
Qty Add
Wang Bu Liu Xing (chao)-Vaccaria Seed (processed)
Wang Bu Liu Xing (chao)-Vaccaria Seed (processed)
PRACTITIONER LICENSE REQUIRED FOR PURCHASE

Price: $5.60
Qty Add
Sheng Jiang-Ginger Rhizome
Sheng Jiang-Ginger Rhizome
PRACTITIONER LICENSE REQUIRED FOR PURCHASE

Price: $5.75
Qty Add
Can Sha-Silkworm Droppings
Can Sha-Silkworm Droppings
PRACTITIONER LICENSE REQUIRED FOR PURCHASE

Price: $5.78
Qty Add
Mai Ya-Barley Sprout
Mai Ya-Barley Sprout
PRACTITIONER LICENSE REQUIRED FOR PURCHASE

Price: $5.78
Qty Add
Mai Ya (chao)-Barley Sprout (processed)
Mai Ya (chao)-Barley Sprout (processed)
PRACTITIONER LICENSE REQUIRED FOR PURCHASE

Price: $5.78
Qty Add
Shi Wei-Pyrrosia Leaf
Shi Wei-Pyrrosia Leaf
PRACTITIONER LICENSE REQUIRED FOR PURCHASE

Price: $5.78
Qty Add
Di Yu Tan-Sanguisorba Root (carbon)
Di Yu Tan-Sanguisorba Root (carbon)
PRACTITIONER LICENSE REQUIRED FOR PURCHASE

Price: $5.80
Qty Add
Zi Wan (mi zhi)-Aster Root (processed)
Zi Wan (mi zhi)-Aster Root (processed)
PRACTITIONER LICENSE REQUIRED FOR PURCHASE

Price: $5.95
Qty Add
Sang Shen- Mulberry Fruit
Sang Shen- Mulberry Fruit
PRACTITIONER LICENSE REQUIRED FOR PURCHASE

Price: $5.98
Qty Add
Xiao Mai (huai)-Wheat Fruit (Huai)
Xiao Mai (huai)-Wheat Fruit (Huai)
PRACTITIONER LICENSE REQUIRED FOR PURCHASE

Price: $5.98
Qty Add
Hua Shi-Talcum
Hua Shi-Talcum
PRACTITIONER LICENSE REQUIRED FOR PURCHASE

Price: $6.00
Qty Add
Fu Ling Pi-Poria Cortex
Fu Ling Pi-Poria Cortex
PRACTITIONER LICENSE REQUIRED FOR PURCHASE

Price: $6.04
Qty Add
Bai Chou/Qian Niu Zi-Morning Glory Seed (white)
Bai Chou/Qian Niu Zi-Morning Glory Seed (white)
PRACTITIONER LICENSE REQUIRED FOR PURCHASE

Price: $6.14
Qty Add
Nuo Dao Gen-Glutinous Rice Root
Nuo Dao Gen-Glutinous Rice Root
PRACTITIONER LICENSE REQUIRED FOR PURCHASE

Price: $6.15
Qty Add
Lai Fu Zi (chao)-Radish Seed (processed)
Lai Fu Zi (chao)-Radish Seed (processed)
PRACTITIONER LICENSE REQUIRED FOR PURCHASE

Price: $6.25
Qty Add
Shou Wu Teng/Ye Jiao Teng-Flowery Knotweed Stem
Shou Wu Teng/Ye Jiao Teng-Flowery Knotweed Stem
PRACTITIONER LICENSE REQUIRED FOR PURCHASE

Price: $6.25
Qty Add
Bai Tou Weng-Pulsatilla Root
Bai Tou Weng-Pulsatilla Root
PRACTITIONER LICENSE REQUIRED FOR PURCHASE

Price: $6.50
Qty Add
Lu Lu Tong-Beautiful Sweetgum Fruit
Lu Lu Tong-Beautiful Sweetgum Fruit
PRACTITIONER LICENSE REQUIRED FOR PURCHASE

Price: $6.50
Qty Add
Ou Jie Tan-Lotus Rhizome Node Carbon
Ou Jie Tan-Lotus Rhizome Node Carbon
PRACTITIONER LICENSE REQUIRED FOR PURCHASE

Price: $6.50
Qty Add
Ren Dong Teng-Lonicera Stem
Ren Dong Teng-Lonicera Stem
PRACTITIONER LICENSE REQUIRED FOR PURCHASE

Price: $6.50
Qty Add
Sang Zhi-Mulberry Twig
Sang Zhi-Mulberry Twig
PRACTITIONER LICENSE REQUIRED FOR PURCHASE

Price: $6.50
Qty Add
Zi Su Geng-Perilla Stem
Zi Su Geng-Perilla Stem
PRACTITIONER LICENSE REQUIRED FOR PURCHASE

Price: $6.50
Qty Add
Zi Su Ye-Perilla Leaf
Zi Su Ye-Perilla Leaf
PRACTITIONER LICENSE REQUIRED FOR PURCHASE

Price: $6.50
Qty Add
He Huan Pi-Silk Tree Bark
He Huan Pi-Silk Tree Bark
PRACTITIONER LICENSE REQUIRED FOR PURCHASE

Price: $6.56
Qty Add
He Ye-Lotus Leaf
He Ye-Lotus Leaf
PRACTITIONER LICENSE REQUIRED FOR PURCHASE

Price: $6.60
Qty Add
Lu Gen-Phragmites Rhizome
Lu Gen-Phragmites Rhizome
PRACTITIONER LICENSE REQUIRED FOR PURCHASE

Price: $6.77
Qty Add
To add the above items to your cart, click the "Add" checkboxes then click "Add To Cart" >>>